dimecres, 15 de gener de 2014

El pont de Cau Cau i la simetria

Sobre el riu Cau Cau a Valdivia (Xile) han construït un pont llevadís. El pont és basculant d'estructura metàl·lica i volia ser un símbol de la zona, segons la ministra  d'obres públiques de Xile "va a ser la postal de Chile en el extranjero" (url).
Visió de projecte del pont basculant. Font CNNChile.com
Cau Cau sembla un nom galdós per a un pont. Un acudit fàcil si no fos pels costos i els inconvenients per als veïns que no en poden fer ús.

A simple vista el pont sembla ser doblement simètric, eix longitudinal i eix transversal al centre, i l'estructura sembla que així es va projectar i construir. La construcció s'executa a la vora del riu per després girar el braç llevadís 90 graus i encarar els dos braços mòbils. El cos del pont es veu que està format per dos braços simètrics d'estructura metàl·lica amb secció de calaix rectangular i cantell variable. Els dos braços estan connectats amb bigues travesseres que donen monolitisme a l'estructura basculant principal. Ho podem veure a la imatge següent.
Braços del pont basculant. Font noticias.terra.cl (url)
Sobre l'estructura principal es construeix un tauler lleuger amb estructura metàl·lica i la pavimentació urbanística corresponent. L'estructura del tauler són biguetes longitudinals, segurament contínues, recolzades sobre ales que surten a cada banda en voladís.
Tauler lleuger del pont llevadís. Font noticias.terra.cl
El problema és que la pavimentació no és simètrica, el pont té un carril bici en un dels laterals i, per tant, l'eix de simetria longitudinal de l'estructura no es manté en la solució urbanística. Des del punt de vista urbanístic només existeix un eix de simetria perpendicular al traçat i que passa pel centre del pont. Doncs bé, per un error, es va construir la pavimentació dels dos braços exactament igual, sense tenir en compte la simetria. El resultat és que es trenquen les simetries d'eixos per convertir-se en una simetria ... central!
Una greu errada, o de com un detall tan simple es carrega tota la bona feina i la complexitat tecnològica de la solució. Si veieu els comentaris i les imatges de burla sobre els enginyers sentireu vergonya corporativa.
En aquesta imatge es veu que a la banda esquerra hi ha una vorera més ampla que a la dreta (carril bici). Això trenca la simetria longitudinal del pont. A banda i banda no hi ha el mateix ample de vorera. Font. noticias.terra.cl
Aquí podem veure el joc de simetries perdudes i guanyades. Imatge modificada de l'original de CNNChile.com