dilluns, 8 de desembre de 2014

Aplicació de materials compostos a les obres marítimes

ACCIONA ha fet l'ampliació del port de Puerto del Rosario a Fuerteventura. Un moll que actua com a terminal per a l'atracament de creuers. El sistema constructiu ha utilitzat uns calaixos cilíndrics de material compost sobre els quals es col·loca una superestructura: forjat de formigó, ferm, serveis, defenses, bol·lards, etc. Els calaixos estan fets de dues parts, un sòl circular i un fust cilíndric que actua com a contenidor del material de replè. Físicament són com un dipòsit cilíndric prefabricat. El calaix arriba en trossos de plaques de doble paret que es munten en obra, s'avaren i es dipositen en l'emplaçament mitjançant un remolcador. Les unions entre plaques combinen adhesius i cargols, a més de rigiditzadors verticals i reforços radials. Podeu veure el procés constructiu a (url). El sistema ha guanyat un premi europeu de medi ambient per la reducció de la petjada de carboni.


Imatge de la pila muntada (del web d'ACCIONA)