dimarts, 9 d’abril de 2013

El secret de les guitarres dels grans mestres

Fer música és una activitat humana que ens acompanya des dels principis dels temps. Al llarg de la Història i segons les cultures s'han anat creant instruments musicals que serveixen per produir música. A grans trets hi ha la família del vent, de la corda i de la percussió; potser també caldria afegir ara la família dels instruments electrònics ...

Una corda pinçada o fregada, vibra. La seva vibració s'amplifica en la caixa de ressonància i emet un so. La perícia de l'intèrpret genera melodies que ens són plaents. El so final que s'emet és una combinació de múltiples factors: el gruix de la corda, el material de la corda, la seva tensió, la distància de vibració lliure, la forma de la caixa de ressonància, el material de la caixa, els vernissos, els adhesius, les costelles de reforç, etc. Moltíssims factors. Els entesos us diran que també hi intervé l'arbre, el moment i la direcció del tall en la fusta. En definitiva, tot un conjunt d'elements subtils, depenents, indestriables, complexos i quasi màgics. D'aquí prové que els luthiers siguin considerats artistes i que cada instrument sigui sovint un objecte únic i irrepetible.
El doctor Marco Antonio Pérez (url) està portant a terme una investigació per intentar esbrinar els secrets d'algunes guitarres històriques. El que podem anomenar "els Stradivarius" de la guitarra espanyola que actualment es troben al Museu de Música de Barcelona (url). En una col·laboració entre el Museu, la UPC i el luthier Antonio Manjón (url) estem intentant esbrinar com vibra la guitarra d'Antonio Torres. En aquesta primera etapa també hi col·labora l'estudiant de la UPC Roger Serra i comptem amb el suport de John Ray (url). Sabem que el so final apareix a partir de la vibració de la caixa i que la forma de vibrar depén sobretot del material (tipus de fusta), la rigidesa (forma i costelles) i les restriccions (vores i unions). Ara estem usant tècniques no destructives per capturar la forma de vibrar i estem examinant les freqüències pròpies i els modes de vibració amb la tècnica de l'anàlisi modal. Al final esperem entendre com els factors principals que constitueixen la caixa de ressonànica generen el tipus de so que podem escoltar. La darrera tecnologia de la UPC al servei d'una de les més antigues activitats humanes: fer música.