dimarts, 7 de maig de 2013

Esfondrament d'una factoria a Bangladesh

El passat 24 d'abril es va esfondrar un edifici (url) de vuit plantes a Savar (Bangladesh). Sembla ser que l'edifici havia fet remontes (afegit plantes) sense cap mena de supervisió. De fet només tres plantes de les vuit eren legals. 
Un excés de càrrega sembla ser l'argument més plausible per explicar l'esfondrament de l'edifici. Abans del col·lapse es van obrir vàries esquerdes però enlloc de fer sortir els treballadors, molts caps van obligar a seguir treballant a la gent sota l'amenaça de la pèrdua del salari. La misèria humana sembla no tenir límits.
Podeu veure imatges del col·lapse estructural a (url). Es veuen els pilars destrossats en els caps i els peus, l'armat completament doblegat amb una clara formació de ròtules plàstiques. La fallada en els pilars es fa evident i per tant, el col·lapse inevitable.