dimecres, 13 de juny de 2018

Estudi sobre la penetració de tecnologies d'indústria 4.0 a Terrassa

El passat 6 de juny de 2018, l’Ajuntament de Terrassa, a través de l’entitat Orbital 40, va presentar el projecte Terrassa 4.0. L’enginyer Xavier Pi va presentar un treball de prospectiva tecnològica que es va desenvolupar a l’EUNCET sobre la penetració de les tecnologies d’indústria 4.0 en el teixit industrial de Terrassa. 

La presentació i l'estudi en format de pàgina web els podeu descarregar del web de l'Ajuntament [url]. 

L’estudi s’ha fet en base a unes enquestes a empreses de la zona on es preguntaven sobre 26 tecnologies considerades palanques de la indústria 4.0. Els resultats són molt interessants perquè mostren les necessitats formatives i el grau de penetració de la tecnologia en el teixit industrial local.

Voldria destacar alguns indicadors rellevants en forma de taula:


Tecnologia
No la tenen
No la coneixen
No tenen interès
Impressió 3D
80%
39%
68%
Realitat augmentada
93%
68%
85%
Manteniment predictiu
59%
61%
71%
Monitorització i contol remot
68%
51%
71%
Robòtica col·laborativa
88%
54%
73%
Aprenentatge automàtic
machine learning
83%
66%
76%
Prototipatge ràpid i simulació
44%
44%
61%
(no els cal més)
Dades massives
big data
56%
42%
63%

Es pot observar que la penetració de les tecnologies novelles com impressió 3D i robòtica col·laborativa és molt baixa i hi ha molt de camí per recórrer. En canvi, tecnologies més antigues com prototipatge i simulació tenen un grau de penetració elevat. Potser el més preocupant és la xifra tan alta de poc interès en tecnologies que no es coneixen.