dimecres, 7 de novembre de 2012

Jornada d'Hispalyt

Es presenta el producte STRUCTURA el 22 de novembre a Madrid. Us recomano el document de la ponència (url) on s'expliquen mètodes de càlcul i la relació amb el CTE dels murs de façana ventilada amb maó vist. Crec que el material ceràmic encara té un llarg recorregut en la nostra societat.