dissabte, 10 de novembre de 2012

Segueix la investigació del col·lapse de la grua del One57

Podeu trobar vàries teories sobre el col·lapse de la grua a (Engineering News-Record ENR): No haver deixat lliure la ploma, alguna interacció entre la ploma-l'edifici-i-el vent, ràfegues de vent que generen vòrtexs ... El resultat és aquest. Els enginyers forenses de cada companyia tindran feina.
Imatge extreta de ENR