diumenge, 17 d’abril de 2016

Contribució a un llibre sobre filosofia de la ciència

 Ja està disponible en accés obert, a l’editorial edicions upc, el llibre “Quo vadis ciencia?” (en castellà).

Llibre en accés obert
S’ha publicat dins la col·lecció Iniciativa Digital Politècnica (IDP) - Hyperion. Manuals de supervivència científica per al segle XXI. El llibre conté un seguit de reflexions sobre com es genera el coneixement científic, la tecnologia, les noves indústries, etc. Diversos autors aporten el seu punt de vista per construir el calidoscopi de l’activitat científica d'avui dia. Entre ells, jo parlo de les simulacions computacionals: com ajuden a fer avançar el coneixement i quines són les limitacions que tenen. Caldria no confondre l’eina amb la finalitat, ni la realitat amb la virtualitat que ens construeix una computadora. Podeu descarregar-lo lliurement a[url]. Si algú vol la versió paper, es pot comprar a llibreries online com (url).