diumenge, 17 d’abril de 2016

Fàbrica confinada

A Mèxic (i altres països llatinoamericans) la construcció tradicional de fàbrica es fa amb el que s’anomena “mampostería confinada”, és a dir fàbrica confinada (confined masonry). La fàbrica confinada consisteix en l’execució de parets de càrrega de fàbrica tradicional, amb maons o blocs i morter, que queden confinades per pilarets verticals (castillos a mx) i congrenys horitzontals (dalas a mx).
La fàbrica confinada té una finalitat estructural i prop del 80% dels edificis que es construeixen, es fan amb aquesta tècnica. Els edificis poden arribar a les 5-6 alçades. El seu èxit es basa en la seva eficàcia estructural davant de sisme i en el baix cost de producció.


Imatge de la fàbrica confinada. ITACAB [url]

Exemple d'una vivenda de fàbrica confinada. Marinilli [url]
Eficàcia estructural

Els pilarets i els congrenys confinen a la fàbrica dins un marc que obliga les peces a treballar de forma conjunta, com un diafragma. Els pilarets i els congrenys limiten els desplaçaments de tallant i per tant, són molt efectius davant les accions horitzontals de sisme. El confinament és especialment important quan es fa al voltant de les portes i finestres, ja que els forats en els murs són un punt molt important de debilitament estructural.


Els pilarets i els congrenys solen tenir 3-4 rodons longitudinals amb armadures de poca quantia (diàmetres de 4 mm a 8 mm) i cèrcols cada 20 cm. Per tant, pilarets i congrenys són elements flexibles i poc armats. Si es considera necessari es pot armar la pròpia fàbrica amb rodons verticals dins els blocs i horitzontals entre filades de peces. Un fet curiós és que els constructors prefereixen maons multiperforats als massissos, per a les parets de càrrega, ja que la penetració del morter de la junta dins els forats augmenta la fricció entre peces i es comporta de forma més efectiva davant el sisme. Les construccions de fàbrica confinada tenen similituds amb les vivendes executades a mitja fusta (half-a-timber) on els pilarets i congrenys són de bigues de fusta.

Esquema estructural de resposta enfront forces horitzontals. NICEE [url]

Comparació de la resposta sense i amb confinament. The Hindu [url]
Solució econòmica

Els blocs poden ser maons, tova (adobe) o blocs de formigó, amb tota la diversitat de models i geometries. Sembla que els blocs són la solució més utilitzada a Mèxic. El motiu és senzill, la tecnologia de fabricació no requereix de grans inversions i els processos de fabricació són molt simples.  Per tant, els productors poden ser locals amb costos baixos. Per contra, el maó ceràmic necessita de molta energia per ser cuit i aleshores, al problema de la fabricació se li afegeix el transport des del centre de producció fins a l’obra.

La construcció de fàbrica confinada pot ser executada per una colla de paletes. És, doncs, una tecnologia que poden dur a terme constructors petits. Primer es replantegen els pilarets i es deixen col·locades les armadures connectades a la llosa o a la fonamentació. Després s’aixequen les parets de fàbrica i es van formigonant els congrenys si s’escau. Finalment, es formigonen els pilarets i ja es pot treballar en el següent nivell.

És un sistema ideal per a vivendes socials i segures.